אנטי

ארונות קירור

באזל

אי קירור באזל, יחידות קירור משובצות ורחוקות ויחידות קירור מרכזיות

רומנה B23

תצוגה של כמויות גדולות של מוצרים

 

רוזלינד

מקרר לתצוגה.