טבלאות תפוקה

תפוקה של מערכות הקפאה מפוצלת

תפוקה של מערכות הקפאה לא מפוצלת

תפוקה של מערכת קירור מפוצלת

תפוקה של מערכת קירור לא מפוצלת